CZYTANIE WARTE ZACHODU
Dodane przez bzycerz dnia Maj 30 2016 12:22:25
CZYTANIE WARTE ZACHODU

25 maja br. w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim nastąpiło uroczyste podsumowanie wyników III edycji Wojewódzkiego Konkursu Czytelniczego CZYTANIE WARTE ZACHODU dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego.
Konkurs jest niełatwy, trwa kilka miesięcy i przebiega w trzech etapach. Pierwszy etap, szkolny, do którego przystąpiło w prawie pięćdziesięciu gimnazjach ok. 400 uczestników, polega na wykazaniu się znajomością treści dziesięciu obowiązkowych wskazanych przez organizatorów tekstów literackich, które nie są lekturami szkolnymi. Do etapu drugiego z całego województwa zakwalifikowało się 77 uczniów. Musieli zmierzyć się oni z pisemną realizacją jednego z pięciu tematów prac, w których nie tylko należało wykazać się umiejętnością interpretacji przeczytanych tekstów, ale też kreatywnością, twórczym odczytaniem utworów, umiejętnością poprawnego pisania różnorodnych form wypowiedzi. Odpowiednią ilość punktów wymaganych, aby dostać się do ustnego finału, uzyskało już jedynie 27 gimnazjalistów.
Etap ustny to dla większości najbardziej stresujący sprawdzian. Uczniowie odpowiadają na pytania związane z treścią i problematyką utworów przed dwiema komisjami, składającymi się głownie z nauczycieli języka polskiego ze szkół ponadgimnazjalnych w Gorzowie Wielkopolskim. Wyniki finału zależą więc od szczęścia w losowaniu, umiejętności swobodnego i poprawnego wypowiadania się, ale przede wszystkim od umiejętności odczytania tekstów, ich zrozumienia i twórczego odbioru, o czym rozmawiają z członkami komisji.
O tym, że czytanie jest warte zachodu, nie trzeba od lat przekonywać wielu uczniów Gimnazjum nr 2 im. A. Mickiewicza w Międzyrzeczu. Jak co roku, tak i tym razem uczniowie „Dwójki” pokazali, że nie są gorsi od swoich rówieśników z innych szkół w województwie. Dwoje uzyskało tytuł laureatów: Aleks Madzelan (II lokata) oraz Weronika Utrata, a jeden – Kacper Babiak – wrócił z zaświadczeniem o tytule finalisty. Wszystkimi wyróżnionymi opiekowała się nauczycielka języka polskiego, Małgorzata Matczak.
Organizatorzy, czyli Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza Oddział w Gorzowie oraz Wojewódzki Ośrodek Metodyczny przygotowali dla laureatów i finalistów liczne nagrody i niespodzianki, a wręczone przez Panią Ewę Rawę, Lubuskiego Kuratora Oświaty, który od trzech lat objął patronat nad konkursem, zaświadczenia o uzyskanych tytułach uprawniają nagrodzonych do otrzymania dodatkowych punktów rekrutacyjnych przy przyjęciu do szkół ponadgimnazjalnych.
Cieszymy się, że czytanie wśród młodzieży jest jeszcze popularne, mimo że w dzisiejszym społeczeństwie książka coraz częściej zostaje wyparta przez dążące do skrótowości teksty obrazkowe, co związane jest z wszędzie panującym Internetem, modą na telefony komórkowe, tablety itp. nowinki techniczne, które coraz mocniej uzależniają korzystających i coraz bardziej odciągają od literatury sensu stricte. Dziękujemy pracownikom Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Biblioteki Klubu Garnizonowego w Międzyrzeczu za współpracę oraz pomoc w dotarciu do tekstów, których czasami jedynie pojedyncze egzemplarze można odszukać na terenie naszego miasta. Pamiętajmy, że książki „kochają każdego, kto je otwiera, dając mu poczucie bezpieczeństwa i przyjaźń, niczego nie żądając w zamian”, „są niczym ogród, który można włożyć do kieszeni”.


Weronika, Kacper i Aleks

Uczniowie Międzyrzeckiej „Dwójki” w towarzystwie Lubuskiego Kuratora Oświaty oraz organizatorów konkursu

Rozszerzona zawartość newsa