Konkursy informatyczne
Dodane przez bzycerz dnia Grudzień 11 2008 09:01:49
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Komitet Główny Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów oraz Stowarzyszenie "Talent" uprzejmie informują Państwa o rozpoczynających się zawodach I stopnia III Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów 2008/2009. Jednocześnie w tym roku po raz pierwszy odbędzie się Ogólnopolski Konkurs Informatyczny POLLOGIA dla uczniów gimnazjów, organizowany przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów oraz Program Wspierania Edukacji Informatycznej firmy Microsoft - Partnerstwo dla Przyszłości (realizowany w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej). Olimpiada oraz Konkurs są przeznaczone dla najzdolniejszej i samodzielnie pracującej w tej dziedzinie młodzieży, mają służyć rozwijaniu zainteresowań informatycznych i odpowiedniemu ich ukierunkowaniu, dlatego też zadania zawodów I stopnia III OIG oraz I etapu konkursu POLLOGIA są przeznaczone do samodzielnej domowej pracy uczniów. Ministerstwo Edukacji Narodowej wyraziło zgodę, by najlepsi zawodnicy OIG mieli takie same uprawnienia jak laureaci konkursów przedmiotowych. Olimpiada pozwoli także wyłonić uczestników bezpłatnych informatycznych obozów rozwojowych, których organizatorami są Olimpiada Informatyczna i Stowarzyszenie "Talent", odbywających się w czasie wakacji.
Rozszerzona zawartość newsa